Fortsatt hinder för bostäder med nytt bullerförslag

Regelverket för industribuller hindrar bostadsbyggande tätt i städer och tätorter. De förbättringar som Boverket och Naturvårdsverket föreslår av regelverket är inte tillräckliga.