Fortsatt jämställdhetsarbete med fokus på män och pojkar

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat om en ny överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar 2017.