Fortsatt lägre utgifter för sjukpenning

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 17,0 miljarder kronor. Det är 17,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Utgifterna för sjukpenning fortsatte att minska i november och har minskat med 1,2 miljarder kronor hittills i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.