Fortsatt långsam återhämtning i tjänstesektorn

Almegas tjänsteindikator för fjärde kvartalet pekar på att återhämtningen inom tjänstesektorn fortsätter. För tredje kvartalet pekade indikatorn på en vändpunkt uppåt för tjänsteproduktionen, vilket stämmer väl med det faktiska utfallet.