Fortsatt överskott i statens budget

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 10 miljarder kronor för september 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.