Fortsatt överskott i statens budget

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 9,7 miljarder kronor. Det är 4,9 miljarder kronor högre än i september 2015. För perioden januari–september uppgår överskottet till 142,2 miljarder kronor. Det är 99,3 miljarder kronor högre än motsvarande period 2015. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.