Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner

Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria om energiskatt på el inför budgetpropositionen för 2017.