Fortsatt satsning för personer med kroniska sjukdomar

Regeringen och SKL har kommit överens om en fortsatt satsning för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.