Fortsatt satsning mot gymnasieavbrott – Plug In 2.0

Projektet Plug In utvidgas till nyanlända i gymnasieåldern och till 15-åringar. Sammanlagt satsas nu 150 miljoner kronor för att motverka skolavbrotten från gymnasieskolan.