Fortsatt stor enighet kring frihandelsavtal


Både fack och arbetsgivare är överens om att ett frihandelsavtal mellan EU och USA är viktigt för svenska företag och jobb. Men samtidigt finns frågor som måste lösas, bland annat det omtvistade investeringsskyddet.