Fortsatt svårt få tag på rätt medarbetare


Brist på erfarenhet och svagt intresse för vissa utbildningar är huvudskälen till att medlemsföretag har svårt att hitta rätt medarbetare. Samtidigt har sex av tio företag lyckats anpassa behovet av kompetens till den digitaliserade ekonomin. Det framgår av årets rekryteringsenkät.