Förtydligande med anledning av medieuppgifter

Med anledning av en missledande rubrik som gör gällande att SKL tagit ställning till nivåerna för Sveriges flyktingmottagande vill vi förtydliga att så inte är fallet.