Förtydligande om studiemedlen

Förtydligande till pressmeddelandet om finansieringsåtgärder: Regeringens kommande förslag innebär att studiemedlet ökas med 1000 kronor, från ca 9 700 till ca 10 700 kronor per månad. Studielånet ökas med 1 300 kronor, medan studiebidraget minskas med 300 kronor.

Förtydligande och pressmeddelande

Finansdepartementet,
20 februari 2014