Forum öppna data 12 april på VINNOVA

VINNOVA, E-delegationen, SKL och Näringsdepartementet bjuder in till ett forummöte om öppna data.