Förutsättningar för näringslivet och branschspecifika åtgärder

Konkurrensneutrala förutsättningar, harmoniserade regler och goda villkor ska bidra till att utveckla de svenska maritima näringarna.
Från Näringsdepartementet