Förvaltning i förändring står i fokus på ESV-dagen 2017

Den 10 oktober äger ESV-dagen rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Förvaltning i förändring är årets tema. ESV-dagen riktar sig till dig som arbetar med ekonomistyrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor.