Förvånande av miljöministern

Idag uppmärksammar Dagens Industri det snåriga regelverket kring saneringar av mark. Problemet är inte obetydligt. Kostnaden för att sanera de 20 procent mest förorenade områdena kan beräknas uppgå till mellan 165 miljarder kronor och 735 miljarder kronor. Miljöminister Åsa Romson säger i en kommentar att det är principiellt viktigt att leta efter företagare som kan bekosta de saneringar som behöver göras i Sverige.