Sveriges hela transportsektor ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Fördelat på Bilen, Bränslet och Beteendet ges konkreta indikatorer på hur långt arbetet kommit och vad som behöver göras, med ledande företrädare för energi, miljö, näringsliv och politik. Konkreta vallöften utkrävs! Regeringen har som vision att Sveriges transportsektor ska bli fossilbränsleoberoende till år 2030 och den rödgröna oppositionen vill skärpa målet. Det nyligen skapade 2030-sekretariatet presenterar på detta seminarium hur långt på vägen vi kommit, fördelat på de tre områdena Bilen (fordonen), Bränslet (drivmedlen) och Beteendet (transportslagsskifte och byte till transportsnålare samhälle). Mattias Goldmann och Jakob Lagercrantz modererar, företrädare för de tre B:na ställer frågor till riksdagspolitiker, bl.a. Anita Brodén (FP), Irene Oskarsson (KD), Jens Holm (V) och Stina Bergström (MP). Mer info på 2030-sekretariatet.se Foton från seminariet Medverkande Mattias Goldmann, vd, Fores Jakob Lagercrantz, projektledare, 2030-sekretarietatet Tid Tisdag 1 juli 2014 klockan 12.00- 13.00 Plats Gotlands Museum, Fornsalen Strandgatan 14, Visby


Sveriges hela transportsektor ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Fördelat på Bilen, Bränslet och Beteendet ges konkreta indikatorer på hur långt arbetet kommit och vad som behöver göras, med ledande företrädare för energi, miljö, näringsliv och politik. Konkreta vallöften utkrävs!
Regeringen har som vision att Sveriges transportsektor ska bli fossilbränsleoberoende till år 2030 och den rödgröna oppositionen vill skärpa målet. Det nyligen skapade 2030-sekretariatet presenterar på detta seminarium hur långt på vägen vi kommit, fördelat på de tre områdena Bilen (fordonen), Bränslet (drivmedlen) och Beteendet (transportslagsskifte och byte till transportsnålare samhälle). Mattias Goldmann och Jakob Lagercrantz modererar, företrädare för de tre B:na ställer frågor till riksdagspolitiker, bl.a. Anita Brodén (FP), Irene Oskarsson (KD), Jens Holm (V) och Stina Bergström (MP). Mer info på 2030-sekretariatet.se

Medverkande

  • Mattias Goldmann, vd, Fores
  • Jakob Lagercrantz, projektledare, 2030-sekretarietatet

Tid
Tisdag 1 juli 2014 klockan 12.00- 13.00
Plats
Gotlands Museum, Fornsalen
Strandgatan 14, Visby