Frågor och svar: Lag och förordning om identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Sverige tog under 2015 emot 163 877 asylansökningar, varav 35 369 från ensamkommande barn. Detta innebär många och stora utmaningar, inte bara för det svenska asylsystemet som utsätts för stora påfrestningar, utan även för andra samhällsfunktioner såsom boendesituationen, hälso- och sjukvården, skolan och den sociala välfärden.