Frågor och svar om extra ändringsbudget

Regeringen lämnade den 12 november en ändringsbudget till riksdagen med förslag om ändringar i statens budget för 2015.

Artikel på webbplatsen från Finansdepartementet