Frågorna om den statliga internrevisionen är klara

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om de nya frågorna till vår redovisning över den statliga internrevisionen. Det är flera förändringar jämfört med föregående år, dels gällande inriktning och utformning av frågorna, dels i form av en minskad uppgiftslämnarbörda för myndigheterna.