Framgångsrikt arbete med att få ner sjukfrånvaron

Sjuktalen ökar i Sverige och regeringen har lanserat ett brett åtgärdsprogram för att vända utvecklingen. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besöker nu arbetsplatser för att uppmärksamma goda exempel på hur man kan motverka ohälsa bland medarbetarna.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Annika Strandhäll