Framtidsinvesteringar för fler jobb och ett mer klimatsmart samhälle

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen ett paket för framtidsinvesteringar i fler jobb och ett mer klimatsmart samhälle. Paketet innehåller 620 miljoner kronor i ökat järnvägsunderhåll redan under 2015. Därefter investeras 1,24 miljarder årligen fram till 2018. Regeringen inför även ett lokalt klimatinvesteringsstöd och höjer metanreduceringsersättningen.

Pressmeddelande: Framtidsinvesteringar för fler jobb och ett mer klimatsmart samhälle

Statsrådsberedningen, Finansdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Utbildningsdepartementet,
7 april 2015