Från den 1 december gäller nya regler för mobilanvändning under körning

Söndagen den 1 december träder nya regler för mobiltelefoni vid bilkörning i kraft. Enligt de nya reglerna får bilförare endast använda mobiltelefoner eller annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar negativt på körningen. De nya reglerna införs genom en ändring i trafikförordningen.

Läs artikel: Från den 1 december gäller nya regler för mobilanvändning under körning

Näringsdepartementet,
29 november 2013