Från forskning till innovation – delrapport från Entreprenörskapsutredningen

Entreprenörskapsutredningen, med den särskilde utredaren Pontus Braunerhjelm, har lämnat en delrapport med de slutsatser som bedöms ha bäring på regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Artikel på webbplatsen från Näringsdepartementet, Mikael Damberg