Från splittring till samförstånd – erfarenheter från Läkemedelsverket och Vinnova

Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket, jämför sitt arbete 2008 med att ”skotta snö”. Hon tog över en myndighet utan ordentlig styrning mot uppsatta mål och med bristande kontroll på ekonomin.