Freda svenska skolan från vinstintressen

Debattartikel av Civilminister Ardalan Shekarabi och Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, i Expressen, den 10 maj 2016.