Fri åsiktsbildning för myndigheter och anställda

Statliga myndigheters skyldigheter i offentlighetsprincipen och medarbetares möjligheter och rättigheter att fritt föra fram en åsikt var tema när Värdegrundsdelegationen den 22 maj genomförde sitt femte Värdegrundsforum.
– Den som är statsanställd ska kunna framföra intern och offentlig kritik mot myndighetens ledning och uppmärksamma missförhållanden på den egna myndigheten utan att riskera repressalier från arbetsgivaren, sa Lena Marcusson, ordförande i Värdegrundsdelegationen.

Fri åsiktsbildning för myndigheter och anställda

Socialdepartementet,
26 maj 2014