Fri och rättvis handel centralt för Sverige

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har tillsammans med 13 andra ministrar från EU-länder översänt ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström om vikten av ett heltäckande och ambitiöst handels- och investeringsavtal mellan USA och EU (TTIP). En fri och rättvis handel är central för Sverige. Ministrarna poängerar att det är medlemsländerna som ger kommissionen mandat att förhandla fram ett nytt avtal. I förhandlingarna ska mekanismer för investeringsskydd ingå. Exakt hur dessa mekanismer ska se ut är för tidigt att säga och därför välkomnar ministrarna kommissionens kommande analys.

Brev till Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström

Näringsdepartementet,
23 oktober 2014