Friskola får rätt mot Håbo om skolpeng


Håbo kommun har avsatt extra pengar till den egna verksamheten men undanhållit pengarna från kommunens friskolor. Den fristående skolan Läraskolan ansåg att det bröt mot likabehandlingsprincipen. I våras fick de rätt i förvaltningsrätten i Uppsala.