Friskt och säkert hav

Ett hållbart näringsliv och en attraktiv kust förutsätter ett Hav i balans. Ett integrerat åtgärdsarbete inom havs- och vattenförvaltningen är viktigt.
Från Näringsdepartementet