Fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta familjer

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Regeringen föreslår därför i en proposition en fritidspeng för att förbättra möjligheterna för dessa barnfamiljer.

Prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Socialdepartementet,
18 mars 2014