FRÖN – För ökad innovation i offentlig verksamhet

VINNOVA inbjuder aktörer inom offentliga sektorn att komma in med ansökan inom utlysningen FRÖN – FöR Ökad iNnovation i offentlig verksamhet.