Frukostmöte med världens hälsoministrar gav ministerdeklaration

Under det årliga mötet i Världshälsoförsamlingen bjöd på tisdagen 19 maj Gabriel Wikström tillsammans med professor Dame Sally Davis, CMO, Storbritannien, in till en ministerfrukost med syftet att lansera en allians av hälsoministrar med åtaganden om att genomföra den globala handlingsplanen mot antimikrobiell resistens. Mötet resulterade i en ministerdeklaration – ett "call to action".

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström:
– Det är en stor framgång att den här gruppen länder – stormakter och mindre länder, från alla världens hörn – samlas kring en tydlig väg framåt i denna avgörande fråga.

Artikel: Frukostmöte med världens hälsoministrar gav ministerdeklaration.

Socialdepartementet,
20 maj 2015