Frukostseminarium 16 mars i Malmö, "Nya LOU, mer eller mindre krångel?"

Vid årsskiftet trädde en ny lag om offentlig upphandling i kraft. En del nyheter har till syfte att minska den administrativa bördan och underlätta för små och medelstora företag. Men vad innebär det för skyldigheter för de upphandlande myndigheterna?

Läs mer och boka en plats