Frukostseminarium 26 oktober i Göteborg, Tio principer för en framgångsrik upphandling

Vilken är rätt roll för en upphandlingsledare? Hur fångar du upp behoven och leder arbetet för bästa slutresultat? Svaren om hur du gör en framgångsrik upphandling får du på detta frukostseminarium.

För att läsa mer och anmäla dig till seminariet