Frukostseminarium den 23 september, Avtalsuppföljning – ett måste eller en möjlighet?

Alla avtal ska följas upp men tiden räcker inte till. Hur kan du som upphandlare prioritera det viktiga arbetet med att följa upp leveranser till din myndighet. Vad ger avtalsuppföljning för nytta? Hur kan du öka avtalstroheten?

SEMINARIET ÄR FULLBOKAT!

Läs mer om frukostseminariet