Funktionella regler och väl fungerande tillståndsprocesser

Många maritima näringar berörs av regelverk inom flera områden. Det är därför nödvändigt att se hur regelverk sammantaget påverkar näringarnas förutsättningar att bedriva sin verksamhet.
Från Näringsdepartementet