Fyra län får klartecken för regionbildning och tar över regionalt utvecklingsansvar

Under dagens regeringssammanträde fattades beslut om proposition där det föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar ändras så att den även omfattar Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting.