Fyra landsting får idag klartecken att bilda region

Vid dagens regeringssammanträde fattade regeringen beslut om att fyra landsting, Västmanlands, Västernorrlands, Norrbottens och Uppsalas nu får ta över det s.k. regionala utvecklingsansvaret och bilda regioner.