Fyra uppdrag för att stötta hälso- och sjukvården med att ge vård till asylsökande

Regeringen ger Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fyra olika uppdrag för att stödja och underlätta hälso- och sjukvårdens utmaningar med att kunna ge vård till flyktingar som kommer till Sverige. Det handlar bland annat om landstingens möjlighet att genomföra hälsoundersökningar, kunna erbjuda vaccinationer och deras tillgång till tolkar.