Gabriel Wikström bjuder in till hearing om psykisk hälsa

Framtidens utmaningar på området psykisk hälsa är temat för det möte som folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström bjuder in till måndag 17 april. Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem och med hearingen vill statsrådet ge möjlighet till att få en insikt i det arbete som görs under året, samt ge tillfälle till dialog mellan viktiga aktörer på området.

– Arbetet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa står högt på min och regeringens dagordning. Min förhoppning är att hearingen blir en viktig del av ett konstruktivt samarbete kring dessa frågor, säger Gabriel Wikström.

Pressmeddelande: Wikström bjuder in till hearing om psykisk hälsa

Socialdepartementet,
24 april 2015