Gabriel Wikström deltar på nordiskt ministermöte

Idag närvarar Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister på möte i Nordiska Ministerrådet för social-och hälsopolitik. På mötet, som hålls i Köpenhamn, deltar även Wikströms nordiska ministerkollegor. Wikström kommer bland annat att diskutera ebolafrågan och nordisk samordning med sina ministerkollegor.

Bakgrund: Sveriges arbete med anledning av ebolautbrottet
Webbplats för Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik

Socialdepartementet,
16 oktober 2014