Gabriel Wikström leder Sveriges arbete på Världshälsoförsamlingen i Genève

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström leder den svenska delegationen till WHO:s årliga World Health Assembly (Världshälsoförsamlingen) i Geneve 22 till 24 maj. På plats delges också att den svenska regeringen avsatt tio miljoner kronortill WHO:s krisfond.