Gabriel Wikström startar sjukvårdsdialogen 2016 i Västmanland

Fredagen den 19 februari inleder folkhälso-, och sjukvårdsminister Gabriel Wikström årets första sjukvårdsdialog med att besöka Västmanlands läns landsting.