Gabriel Wikström till Kina med svensk delegation

Den 20-23 april besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Kina tillsammans med en svensk delegation med representanter för myndigheter, sjukvårdsverksamhet och ett stort antal företag inom hälsosektorn.

Pressmeddelande: Gabriel Wikström till Kina med svenska delegation

Socialdepartementet,
20 april 2015