Gabriel Wikström till Örebro för Sjukvårdsdialog

Fredagen den 19 februari träffar folkhälso-, och sjukvårdsminister Gabriel Wikström ledningen för Region Örebro län.