Gabriel Wikströms inledningstal på Nationella e-hälsodagen 6 oktober

Ändamålsenliga IT-stöd för både professioner och patienter är en förutsättning för att uppnå en mer effektiv och jämlik vård. E-hälsa är därför ett av de områden som regeringen prioriterar.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Gabriel Wikström