Gemensam satsning på forskning

Tio projekt får nära 183 miljoner kronor på tre år. Satsningen på klinisk behandlingsforskning blir möjlig genom gemensam finansiering där landstingen och staten bidrar med hälften var.