Gemensam upphandling av elevdatorer

Datorn är idag ett självklart verktyg i arbetslivet. Fler och fler skolor satsar på att varje elev och lärare ska ha en egen dator eller surfplatta. Dett handlar om att utveckla skolor både vad gäller kunskapssyn och arbetssätt, så att man på bästa sätt förbereder eleverna på den framtid de ska möta.